Chính sách Bảo mật & Quyền riêng tư

Chính sách Bảo mật & Quyền riêng tư

Chính sách Bảo mật & Quyền riêng tư

IPS cam kết rằng quyền riêng tư của người dùng đều được bảo mật và việc sử dụng thông tin cá nhân của người dùng đều chịu sự chi phối của Chính sách Bảo mật. Trên trang web này, “IPS”, “thuộc chúng tôi” và “chúng tôi” có nghĩa là công ty IPS thu thập và sử dụng thông tin người dùng theo phương thức đã được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Bất kì sự liên quan nào đến “người dùng” hay “của người dùng” đều đề cập đến thông tin cá nhân của người dùng mà chúng tôi xử lý.

1. Giới thiệu

Việc sử dụng dữ liệu cá nhân người dùng của chúng tôi sẽ chịu sự chi phối của Chính sách Bảo mật này.

Website & app của IPS là một trung tâm kiểm soát thông tin cá nhân, theo đó, thu thập và sử dụng thông tin người dùng. Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin cá nhân người dùng và tuân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và thông tin người dùng sẽ chỉ được chia sẻ với những cá nhân theo Chính sách Bảo mật này.

Chính sách Bảo mật này bao gồm:

 • Thông tin cá nhân là gì
 • Phương pháp chúng tôi thu thập thông tin cá nhân người dùng
 • Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập
 • Phương pháp chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân người dùng
 • Cơ sở pháp lý để xử lý thông tin cá nhân người dùng
 • Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân người dùng
 • Thời gian chúng tôi quản lý thông tin cá nhân người dùng
 • Cách thức chúng tôi bảo mật thông tin người dùng
 • Chuyển tiếp thông tin cá nhân người dùng qua nước ngoài
 • Quyền của người dùng liên quan đến thông tin cá nhân
 • Hình thức khiếu nại và liên hệ với chúng tôi

Trường hợp có bất cứ thay đổi nào liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân người dùng, Chính sách Bảo mật này sẽ được cập nhật.

2. Thông tin cá nhân là gì

Thông tin cá nhân là bất cứ thông tin phản ánh về người dùng. Điều này có thể bao gồm các thông tin như tên, địa chỉ liên hệ, ngày tháng năm sinh, chi tiết tài khoản ngân hàng hoặc bất cứ thông tin nào liên quan đến nhu cầu hoặc hoàn cảnh người dùng, theo đó cho phép chúng tôi nhận dạng người dùng.

Một vài thông tin cá nhân được phân loại là dữ liệu “đặc biệt” theo luật bảo vệ dữ liệu. Điều này bao gồm các thông tin liên quan đến sức khỏe, chủng tộc hoặc dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo hoặc quan điểm chính trị và khuynh hướng tình dục. Thông tin này nhạy cảm hơn và cần nhiều biện pháp hơn cho chúng tôi để thu thập, lưu trữ và sử dụng loại thông tin cá nhân này. Cũng có những hạn chế bổ sung đối với các trường hợp chúng tôi được phép thu thập và sử dụng dữ liệu tội phạm hình sự.

Mọi tham chiếu đến thông tin cá nhân trong Chính sách Bảo mật này sẽ bao gồm dữ liệu cá nhân, và các danh mục dữ liệu cá nhân đặc biệt có liên quan khác.

3. Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập/

Chúng tôi sẽ thu thập họ & tên và chi tiết liên lạc (VD: số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ bưu điện) của người dùng bất cứ khi nào người dùng liên kết với chúng tôi.

Ngoài ra, trong trường hợp chúng tôi đang cung cấp dịch vụ đến người dùng, hoặc đại diện người dùng trên phương diện pháp luật, chúng tôi sẽ thu thập thông tin theo nhân dạng, theo đó sẽ có ít nhất một phương thức nhận dạng ảnh (chẳng hạn như hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước) và mẫu giấy tờ chứng minh nơi cư trú của bạn (chẳng hạn như hóa đơn tiện ích gần đây).

Chúng tôi cũng sẽ xác nhận trong trường hợp người dùng có người thân hay liên kết chặt chẽ nào đến IPS để xét đến các mối xung đột lợi ích tiềm tàng và cách giải quyết nếu bị nhận dạng theo khung pháp lý và quy định của chúng tôi.

Mua, Bán, Thuê, Cho thuê
Trường hợp bán hoặc cho thuê tài sản thông qua chúng tôi:

 • Chúng tôi sẽ thu thập số điện thoại liên hệ để liên lạc về việc sắp xếp các lượt xem và cập nhật bất cứ đơn đặt hàng nào đã nhận hoặc cho thuê tài sản.
 • Trường hợp người dùng không phải là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản, chúng tôi sẽ yêu cầu người dùng cung cấp thông tin chi tiết về khả năng bán hoặc cho thuê tài sản như Giấy ủy quyền, Lệnh giám hộ hoặc Đơn xin cấp thị thực.
 • Chúng tôi sẽ thu thập chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn để sắp xếp việc thanh toán chi phí cho thuê đến hạn. 

Trường hợp cho thuê tải sản trên dạnh mục của chúng tôi:

 • Yêu cầu truy cập cụ thể để chúng tôi có thể tìm thấy loại tài sản phù hợp với nhu cầu của bạn.
 • Chi tiết tài khoản ngân hàng / tòa nhà hay tương đương của người dùng sẽ cho phép chúng tôi quản lí tài khoản đặt cọc cho thuê đã được phê duyệt và thiết lập thanh toán cho thuê. 
 • Trường hợp thuê nhà theo chương trình “Quyền thuê nhà”, chúng tôi sẽ thu thập thông tin chi tiết về thẻ cư trú sinh trắc học, giấy tờ tình trạng di trú và/hoặc giấy khai sinh để tiến hành các hình thức kiểm tra theo yêu cầu của chúng tôi.

Trường hợp mua tài sản trên danh mục bán hàng của chúng tôi mà người dùng đã cung cấp, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân có mối liên hệ đến bất kì yêu cầu truy cập đặc biệt nào liên quan đến người dùng để có thể tìm kiếm loại tài sản phù hợp. Chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp loại tài sản người dùng cần và nếu cần thiết, việc thương lượng mua tài sản sẽ nhân danh người dùng.

Quản lý Bất động sản

Trường hợp chúng tôi liên kết với người dùng để quản lí bất động sản nhân danh người dùng, chúng tôi sẽ yêu cầu bổ sung thông tin liên lạc khẩn cấp phòng khi chúng tôi cần liên hệ với người dùng ngoài giờ hành chính hoặc những khi có thông báo cấp bách. Trường hợp người dùng liên kết với chúng tôi yêu cầu dịch vụ quản lí danh mục đầu tư, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân người dùng với bên cho thuê thứ ba khi cần thiết để hoàn tất các thủ tục bắt buộc với người dùng và để quản lí và tư vấn người dùng một cách hợp lí trên danh mục bất động sản đầu tư.

Quản lý Đầu tư

Trường hợp người dùng liên kết với Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Bất động sản Independent – IPS hoặc một trong các công ty con với tư cách là nhà đầu tư cá nhân, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cần thiết để xác định người dùng đáp ứng các yêu cầu chống rửa tiền và chống khủng bố. Nếu nhà đầu tư thuộc đối tượng như công ty, quỹ tín dụng hoặc tổ chức từ thiện, chúng tôi có thể cần phải thu thập thông tin cá nhân về bên kiểm soát và bên thụ hưởng của đối tượng đó.

Quy định khác

Trường hợp người dùng đăng kí nhận thông tin nghiên cứu, tin tức hoặc các thông tin cập nhật khác từ chúng tôi, ngoài các điều trên chúng tôi sẽ thu thập chi tiết về lĩnh vực người dùng đang làm việc và loại nội dung muốn nhận.

4. Phương pháp chúng tôi sử dụng thông tin người dùng

Căn cứ pháp lý của quá trình xử lí dữ liệu là gì?

Theo luật bảo mật dữ liệu, chúng tôi chỉ được phép sử dụng thông tin cá nhân người dùng chỉ khi chúng tôi có cơ sở pháp lí để làm điều đó. Chúng tôi dựa vào những căn cứ pháp lí sau để sử dụng thông tin người dùng:

 • Đối với mục đích liên quan đến công việc
 • Trường hợp chúng tôi cần thông tin để thực hiện hợp đồng khi liên kết với người dùng
 • Trường hợp chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
  • Trường hợp việc xử lý là cần thiết để chúng tôi triển khai các hoạt động vì lợi ích hợp pháp của IPS (hoặc của bên thứ ba) và miễn là quyền lợi và quyền cơ bản của người dùng không vi phạm các quyền lợi đó, bao gồm:
  • Trường hợp cần thiết để chúng tôi quảng bá doanh nghiệp, thương hiệu và sản phẩm, và xem xét khả năng hiển thị và tính hiệu quả các chiến dịch của chúng tôi – điều này sẽ bao gồm việc gửi thông tin tiếp thị đến người dùng sau khi người dùng liên hệ với chúng tôi để cung cấp dịch vụ hoặc dịch vụ nhận được từ chúng tôi tương đồng và hàm ý người dùng muốn tiếp tục nhận thông tin đó. Người dùng có quyền từ chối nhận thông tin này bất kì lúc nào
  • Trường hợp cần thiết để nâng cao kiến thức của chúng tôi về lĩnh vực bất động sản – bao gồm việc tiến hành phân tích và nghiên cứu thị trường để chúng tôi nắm bắt rõ hơn xu hướng trong phân khúc bất động sản và cung cấp nền tảng tốt hơn cùng với các dịch vụ tương thích và phù hợp với khách hàng của chúng tôi trong tương lai
  • Trường hợp cần thiết để chúng tôi điều hành bộ phận hành chính và kỹ thuật của doanh nghiệp một cách hiệu quả – bao gồm: xác minh tính chính xác của thông tin chúng tôi nắm giữ và thấu hiểu người dùng với tư cách là khách hàng; xử lí mục tiêu quản trị hiệu quả, tương tự với những nơi chúng tôi thuê ngoài một số chức năng quản trị nhất định cho bên thứ ba – những người chuyên về các dịch vụ đó; xử lí các mục tiêu bảo mật thông tin và mạng lưới, cụ thể là chúng tôi thực hiện các bước để bảo vệ thông tin người dùng khỏi bị mất, thiệt hại, trộm cắp hoặc truy cập trái phép hoặc phải tuân thủ yêu cầu người dùng liên quan đến việc thực thi các quyền bên dưới

Trong nhiều trường hợp hạn chế chúng tôi có thể dựa vào một số căn cứ pháp lý sau:

 • Trường hợp chúng tôi cần bảo vệ quyền lợi của người dùng (hoặc quyền lợi của bên khác); và/hoặc
 • Trường hợp cần thiết vì lợi ích cộng đồng hoặc vì mục đích chính thức.

Chúng tôi có thể xử lý các loại thông tin cá nhân đặc biệt và thông tin tội phạm hình sự trong các trường hợp hạn chế dưới đây:

 • Với sự thỏa thuận rõ ràng tới người dùng, trong trường hợp này chúng tôi sẽ giải đáp mục đích sử dụng thông tin tại thời điểm yêu cầu thỏa thuận đó.

Phương pháp chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân người dùng

Để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi sử dụng dịch vụ mà người dùng đã yêu cầu, vui lòng chọn bất cứ phương án nào dưới đây:

Mua, Bán, Thuê, Cho thuê

 • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân người dùng với mục đích hoàn tất nghĩa vụ để người dùng cho thuê hoặc bán tài sản hoặc, trường hợp là người mua hoặc người thuê nhà, với mục đích sắp xếp hợp đồng bán hoặc cho thuê với người dùng.
 • Trường hợp mua tài sản, chúng tôi sẽ làm đại diện hoặc bán tài sản thông qua chúng tôi, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân người dùng với luật sư chỉ định và luật sư đối tác để đáp ứng thỏa thuận mua và bán.
 • Trường hợp người dùng thuê tài sản mà chúng tôi là đại diện, chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân người dùng với các cơ quan tham chiếu của bên thứ ba nhằm mục đích ngăn chặn và phát hiện tội phạm, gian lận và/hoặc rửa tiền và kiểm tra mức độ phù hợp của người dùng để thuê tài sản đó.

Quản lí Bất động sản

 • Trường hợp chúng tôi đang quản lí bất động sản nhân danh người dùng, chúng tôi có thể phải chuyển thông tin cá nhân người dùng qua cho các nhà thầu bên thứ ba mà chúng tôi đã cam kết bảo trì tài sản.

Trường hợp người dùng không cung cấp thông tin mà chúng tôi yêu cầu

Chúng tôi cần một số thông tin cá nhân người dùng để triển khai các dịch vụ người dùng đã yêu cầu từ chúng tôi. Ví dụ:

 • Trường hợp chúng tôi bán tài sản nhân danh người dùng, chúng tôi cần biết thông tin liên hệ để có thể cập nhật cho người dùng thông tin về lượt xem, đơn đặt và tiến trình bán hàng;
 • Trường hợp người dùng yêu cầu chúng tôi tìm kiếm loại tài sản theo đó đáp ứng các yêu cầu truy cập nhất định, chúng tôi có thể cần biết thêm một số chi tiết về từng trường hợp cụ thể để thỏa mãn nhu cầu người dùng.

Chúng tôi cũng cần thêm thông tin để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể cần đến những tài liệu nhận dạng người dùng để đáp ứng các quy định nhằm ngăn chặn gian lận và rửa tiền.

Trường hợp người dùng không cung cấp thông tin theo yêu cầu, chúng tôi sẽ không thể tiến hành hợp đồng và có thể không cung cấp dịch vụ hoặc chỉ tiếp tục cung cấp các dịch vụ nhất định cho người dùng. Chúng tôi sẽ giải đáp khi thu thập thông tin từ người dùng.

5. Cách thức chúng tôi bảo mật thông tin người dùng

Bảo mật thông tin là điều vô cùng quan trọng với chúng tôi và chúng tôi có các giải pháp tại chỗ được thiết lập để ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin cá nhân người dùng, trong đó không giới hạn:

 • Các tệp khách hàng của chúng tôi được lưu trữ trên hệ thống quản lí khách hàng an toàn. Quyền truy cập bị hạn chế trên hệ thống khách hàng đối với những doanh nghiệp buộc phải truy cập thông tin người dùng vì mục đích kinh doanh hợp pháp
 • Tài liệu bản sao cứng được lưu trữ trong hệ thống tủ khóa

Tất cả dữ liệu được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu có hệ thống và bảo vệ tại chỗ để ngăn chặn truy cập trái phép, và các yếu tố bên ngoài khác có thể gây thiệt hại đến dữ liệu cá nhân người dùng. Có những yêu cầu truy cập nghiêm ngặt tại chỗ và quyền truy cập bị hạn chế đối với những yêu cầu hoàn toàn cần thiết. Chúng tôi đảm bảo quyền truy cập vào thông tin cá nhân bị hạn chế đối với nhân viên và đội ngũ IPS hay bất cứ ai khác làm việc ở IPS. Khóa đào tạo được cung cấp cho bất kì nhân viên nào của IPS – những người cần truy cập thông tin cá nhân.

6. Thời gian chúng tôi quản lí thông tin cá nhân người dùng

Khoảng thời gian chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân người dùng sẽ phụ thuộc vào loại dịch vụ mà chúng tôi được yêu cầu. Khoảng thời gian đó có thể dài hơn khoảng thời gian chúng tôi cung cấp dịch vụ, khi chúng tôi có nghĩa vụ theo luật định để lưu trữ thông tin cá nhân trong một thời gian dài hơn, hoặc khi chúng tôi cần giữ lại thông tin trong trường hợp khiếu nại pháp lý.

7. Chuyển tiếp thông tin cá nhân người dùng qua nước ngoài

Thông tin cá nhân của bạn có thể được xử lý bởi IPS, các đối tác, đại diện bán hàng hoặc các bên thứ ba cung cấp dịch vụ hoặc làm việc với IPS, trong phạm vi quyền hạn bên ngoài Việt Nam. Trong trường hợp này, IPS sẽ áp dụng theo các nội dung về Quyền Bảo vệ thông tin cá nhân

8. Quyền của người dùng liên quan đến thông tin cá nhân

Người dùng có những quyền liên quan đến thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Được thông báo về phương pháp chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân
 • Nhận quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ
 • Yêu cầu thông tin cá nhận được sửa nếu cảm thấy sai, thiếu hoặc không chính xác
 • Yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân trong các trường hợp sau:
  • Trường hợp IPS tiếp tục xử lí thông tin cá nhân vượt quá thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích ban đầu
  • Trường hợp IPS dựa vào thỏa thuận làm căn cứ pháp lý để xử lý và người dùng rút khỏi thỏa thuận
  • Trường hợp IPS dựa vào lợi ích hợp pháp làm căn cứ pháp lý để xử lý và người dùng phản đối việc xử lý này và không còn điều kiện tiên quyết nào cho phép chúng tôi tiếp tục giải quyết
  • Trường hợp thông tin cá nhân bị xử lý bất hợp pháp (nghĩa là vi phạm các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu)
  • Trường hợp cần xóa thông tin cá nhân để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Yêu cầu chúng tôi hạn chế các hoạt động xử lý dữ liệu khi người dùng đánh giá:
  • Thông tin cá nhân không chính xác
  • Quá trình xử lí thông tin của chúng tôi bất hợp pháp
  • Trường hợp chúng tôi không còn cần thông tin cá nhân nhưng người dùng yêu cầu lưu trữ để cho phép người dùng thiết lập, cài đặt và bảo vệ khiếu nại pháp lý
  • Trường hợp người dùng phản đối việc sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi
 • Yêu cầu bản sao thông tin cá nhân mà người dùng đã cung cấp cho chúng tôi theo định dạng điện tử thường dùng. Quyền này liên quan đến thông tin cá nhân mà người dùng đã cung cấp mà chúng tôi cần để thực hiện thỏa thuận với người dùng và thông tin cá nhân trong trường hợp chúng tôi phụ thuộc vào thỏa thuận để xử lí thông tin người dùng
 • Phản đối quá trình xử lí thông tin người dùng của chúng tôi, trong trường hợp chúng tôi dựa vào các lợi ích hợp pháp hoặc thực hiện các hoạt động lợi ích cộng đồng để tiến hành xử lý hợp pháp. Trường hợp người dùng phản đối, chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc đánh giá để xác định liệu chúng tôi có điều kiện tiên quyết nào cho phép chúng tôi tiếp tục xử lí thông tin cá nhân người dùng hay không;
 • Không phải chịu các quyết định tự tạo ra các hiệu ứng pháp lý hoặc có thể tác động đáng kể tương tự với người dùng

Nếu muốn thực hiện bất cứ quyền lợi nào của mình, vui lòng liên hệ info@independent.vn

9. Khiếu nại và Chi tiết liên lạc

Khiếu nại

Trường hợp có bất kì khiếu nại nào về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân người dùng, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại email info@independent.vn, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này. Nếu chúng tôi không thể giải quyết bất kì vấn đề nào, người dùng có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu ở quốc gia mình. Nếu cần thêm thông tin về cách liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@independent.vn

Chi tiết liên lạc

Trường hợp có bất kì câu hỏi, nhận xét hoặc yêu cầu nào liên quan đến bất cứ khía cạnh của Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email đến info@independent.vn hoặc gửi thư đến Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Independent – IPS tại văn phòng trụ sở chính IPS tại Số 04 đường số 04, khu biệt thự Sông Ông Lớn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM.

10. Việc sử dụng tập tin cookie của IPS

Cookie là gì?

Cookie là một tệp văn bản nhỏ được tải xuống máy tính khi người dùng truy cập vào một số trang web nhất định và cho phép trang web nhận ra máy tính của người dùng. Cookie được sử dụng để giúp người dùng điều hướng trang web hiệu quả hơn và thực hiện các chứng năng nhất định, cũng như cung cấp thông tin đến chủ sở hữu trang web.

IPS sử dụng loại cookie nào?

Bảng bên dưới liệt kê các loại cookie được trang web này sử dụng và cung cấp bản mô tả về cách mỗi cookie hoạt động như thế nào, nhấp vào biểu tượng ‘+’ sẽ mở rộng hộp giải đáp thêm về từng cookie. Khi có thêm thông tin về một loại cookie tồn tại trên trang web bên ngoài, một liên kết sẽ được cung cấp trong mục ‘Thông tin thêm’.

Lưu trữ những thông tin về ngôn ngữ mặc định và cập nhật theo lựa chọn của người sử dụng.

Lưu trữ những thông tin về mã quốc gia mặc định và cập nhật theo lựa chọn của người sử dụng.

Lưu trữ thông tin tài khoản cá nhân của người dùng.

Facebook có thể sử dụng cookies, web beacons hoặc các công nghệ lưu trữ khác để thu nhập các thông tin cụ thể từ bạn và Savills sẽ sử dụng các thông tin đó để cung cấp quảng cáo tới những đối tượng phù hợp.

Đọc thêm

Để biết thêm thông tin chi tiết, tìm hiểu tại: https://en-gb.facebook.com/help/568137493302217

Thư ngỏ - IPS